We cannot solve our problems

with the same thinking we used when we created them

~ Albert Einstein ~

Vergnes Support staat u bij in al uw geschillen en conflicten, maar is gespecialiseerd in bouwgerelateerde kwesties.

Conflictbemiddeling is een manier om tot een snelle en gestructureerde afhandeling van een probleemkwestie te komen.

Samen met de betrokken partijen onderzoeken wij waar bij hen de belangen liggen, waar ze botsen en wat mogelijke oplossingen zijn, waartegen zij ja of nee kunnen zeggen. Dit doen wij door te doorgronden wat er bij hen leeft. Wij staan daarbij boven de partijen, buigen een negatieve energie om in een positieve energie en begeleiden de communicatie en onderhandeling. Hierdoor kan men tot een optimale besluitvorming komen. Dat heeft alleen kans van slagen als de betrokken partijen vooraf de bereidwilligheid uitspreken om zich in te spannen om gezamenlijk het conflict op te lossen.

Kenmerkend voor conflictbemiddeling is dat partijen zelf hun belangentegenstelling door te onderhandelen weten te overbruggen en er gezamenlijk uit proberen te komen. Zij blijven eigenaar van hun probleem én van de oplossing. Er is – in tegenstelling tot een juridische procedure – geen sprake van een winnaar en een verliezer, maar beide partijen bereiken samen een voor elk bevredigende oplossing. De inhoud van de gesprekken is vertrouwelijk.

Bij conflictbemiddeling worden de kosten over het algemeen gedeeld, waardoor ze relatief laag uitvallen. Ter afsluiting van de bemiddeling worden de gemaakte afspraken vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Door ondertekening verklaren partijen zich akkoord met de gemaakte afspraken.

Voordelen:

  • door mee te onderhandelen hebben partijen invloed op de uitkomst,
  • aanzienlijke kans op een gezamenlijk gedragen oplossing,
  • de relatie met de andere partij kan behouden blijven,
  • sneller en goedkoper dan procederen.
  • Ing. Richard Vergnes heeft een opleiding gevolgd tot mediator.
  • Deze opleiding is zowel geaccrediteerd door het MfN (Mediatorsfederatie Nederland) als door het ADR (Alternative Dispute Resolution).