The time is Always right

to do what is right

~ Martin Luther King Jr. ~

Vergnes Support kan uw zaak of (mogelijk) geschil onderzoeken en voorbereiden voor of met uw advocaat. Uw advocaat kan een beroep op ons doen als deskundige op het gebied van bouwkundige (schade)kwesties. Omdat het voor u wellicht lastig is om de technische kant van de voorgestelde casus te overzien en om de haalbaarheid van een vordering te kunnen beoordelen, is een goede weergave van de technische situatie wenselijk. Bij een juridische procedure kan een op de juiste wijze uitgevoerd technisch onderzoek in de vorm van een Partij Deskundigenbericht gebruikt worden om uw positie te verhelderen.

“Tweetalig” – technische en juridisch – kunnen communiceren, draagt bij aan een beter begrip en een snelle en praktische oplossing van een geschil.

Wij weten hoe we uw probleem moeten analyseren en kunnen dit plaatsen in een juridisch kader. Mocht u overwegen een gerechtelijke procedure te starten dan kan het aanbeveling verdienen de situatie vooraf door ons als partijdeskundige te laten onderzoeken. Hiermee zijn de kansen in een procedure in te schatten en kan vooraf een strategie bepaald worden. Met een heldere rapportage weet u waar u staat. Vergnes support is u daarbij graag van dienst.

  • Ing. Richard Vergnes, NIVRE register-expert, is een betrouwbare en competente deskundige.
  • Hij staat ingeschreven in het Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen en eerbiedigt de Leidraad Deskundigenbericht van de Raad voor de Rechtspraak.
  • Hij werkt onafhankelijk, onpartijdig, zorgvuldig, vakbekwaam en integer.