If you can't explain it simply

you don't understand it well enough

~ Albert Einstein ~

Wanneer een rechter in een zaak een deskundigenrapport gelast, is het zijn bedoeling dat de rapportage hem houvast geeft bij de beslechting van een geschil waarover hij moet oordelen.

Het is hierbij zaak dat de deskundige over de benodigde vakinhoudelijke kennis beschikt en bovendien juridisch helder kan communiceren.

De rechter kan ing. Richard Vergnes als gerechtelijke deskundige benoemen en hem vragen zijn licht over een zaak of een aspect daarvan te laten schijnen. Op grond van zijn vakmatige kennis, wordt aan hem dikwijls een oordeel gevraagd over de oorzaak en/of de omvang van een bouwkundige schade.

 

  • Ing. Richard Vergnes, NIVRE register-expert, is een betrouwbare en competente deskundige.
  • Hij heeft zijn Specialisatieopleiding Gerechtelijk Deskundige aan de Universiteit Leiden cum laude afgerond.
  • Hij staat onder nummer D0454 ingeschreven in het Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen en eerbiedigt de gedragsregels en de Leidraad deskundigen in civiele zaken.
  • Hij werkt onafhankelijk, onpartijdig, zorgvuldig, vakbekwaam en integer.