commitment

isn't about having it or not

it's a virtue we simply choose to practice

Bij mediation en advies is vooral 'commitment' voor nodig. Commitment heeft te maken met bereidheid en toewijding. Het is pas echt goed als u dat zelf ook zo beleeft.

Mediation

Een conflict wilt u zo snel mogelijk opgelost zien. Want u wilt verder. U heeft dan behoefte aan mediation door een ter zake deskundig persoon. Hier vraagt het van partijen niet alleen de bereidheid maar zelfs de uitdrukkelijke wens om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Het is meer dan 'instemmen met'. De menselijke maat is hier van belang. Er dient te worden gewerkt vanuit een gemeenschappelijke doelstelling. Inlevingsvermogen, heldere communicatie en samenwerking zijn hier de kernwoorden. Door dit te faciliteren kan ik uw zaak het beste dienen.

Advies

U zoekt advies bij een bouwkundige kwestie, of een coördinator voor uw (bouw)project. Dat kan zijn omdat u bijvoorbeeld de materie onvoldoende beheerst, of omdat het u simpelweg aan tijd ontbreekt. U wilt de juiste beslissingen nemen en daarom heeft u behoefte aan de kennis en ervaring van een bouwkundige die met u meedenkt, en de zaak bekijkt vanuit úw perspectief. Immers, de aanbeveling die u krijgt om een bepaalde keuze te maken, kan alleen slagen als u zich in de motivering ervan herkent.