The time is Always right

to do what is right

~ Martin Luther King Jr. ~

Een rechtvaardige schadevaststelling vergt gedegen kennis, betrouwbaarheid en een heldere communicatie. Van belang is een juiste vaststelling van feiten, zodat u krijgt waar u recht op heeft. Vlot, deskundig en integer. Precies wat u zoekt en wat wij te bieden hebben.

Als onafhankelijke deskundigen stellen wij elke schade objectief en goed onderbouwd vast.

Wij werken snel, doortastend en gericht op een praktische oplossing. Met oog voor de belangen van betrokkenen, en rekening houdend met zowel voorschriften alsook de menselijke maat.

Dezelfde instelling hanteren wij bij het verrichten van een second opinion. Redelijkheid en billijkheid zijn de maatstaf. Daardoor zijn wij oplossingsgericht en correct, dat is wat u kunt verwachten.

  • Ing. Richard Vergnes, NIVRE register-expert staat meer dan 20 jaar ingeschreven als register-expert bij het NIVRE, het Nederlands Instituut Van Register Experts.
  • Evenzo staat hij geregistreerd in het Europese register van schade-experts van FUEDI.
  • De ingeschreven experts moeten voldoen aan vastgestelde kwaliteitseisen die aansluiten bij de hoge eisen die de hedendaagse markt en maatschappij stellen.
  • Naast voldoen aan de opleidingseisen dient een register-expert eveneens een programma Permanente Educatie te volgen, om de inschrijving te behouden.