Vergnes Support is opgericht door mij, Richard Vergnes. Als bouwkundig ingenieur heb ik mij decennia lang middels schade-expertise ingezet voor het oplossen van schades. Naast het technische aspect blijkt hierbij vooral de menselijke maat zeer van belang. Empathie en communicatie zijn hierbij sleutelwoorden.

Uw adagium zal vast zijn dat u liever eigenaar bent van de oplossing, dan van het probleem. Daarbij hecht u grote waarde aan het behalen van úw doelen. Als u van de partij die u consulteert verwacht dat die deskundig is en een hoge mate van betrokkenheid toont, dan hebben wij een match.

Het bieden van een oplossing is mijn drive.

Door te werken op basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid kunnen we samen het gestelde doel realiseren. Dit geldt zowel voor mediation bij conflicten als bij advies in bouwkundige kwesties. Bij mediation functioneer ik als onpartijdige deskundige, waarbij ik de partijen blijf uitnodigen te zoeken naar de oplossing. In het geval van advies vertegenwoordig ik de opdrachtgever.

Ik ben meer dan 20 jaar ingeschreven als register-expert bij het NIVRE, het Nederlands Instituut Van Register Experts. Evenzo sta ik geregistreerd in het Europese register van schade-experts van FUEDI. De ingeschreven experts moeten voldoen aan vastgestelde kwaliteitseisen die aansluiten bij de hoge eisen die de hedendaagse markt en maatschappij stellen. Naast voldoen aan de opleidingseisen dient een register-expert eveneens een programma Permanente Educatie te volgen, om de inschrijving te behouden.

Tevens is door mij een opleiding gevolgd tot mediator. Deze opleiding is zowel geaccrediteerd door het MfN (Mediatorsfederatie Nederland) als door het ADR (Alternative Dispute Resolution).

 

Richard Vergnes