Bouw legt zich neer bij hardnekkig hoge faalkosten

Bouw legt zich neer bij hardnekkig hoge faalkosten: “Onbegrijpelijk”

Na gedaan onderzoek benoemt ABN AMRO de bijna geaccepteerde inefficiëntie in de bouwsector, leidend tot hoge faalkosten (miljarden euro's). Waar is de bereidheid om daarop in te grijpen en de inefficiëntie uit het systeem te halen? Het is ontzettend jammer dat het vernieuwend vermogen in de bouw erg achterblijft, terwijl er een aantoonbare behoefte is om hier stappen te zetten. Men lijkt “ziende blind en horende doof” en niet bereid tot verandering. Maar het moet toch echt anders!

De menselijke maat is belangrijk

Nu is het een tendens om in de bouw ketensamenwerking toe te passen. Hierbij wordt veelal gesproken over transparantie en vertrouwen. Van belang is daarbij om te onderkennen dat er mensen werken bij bedrijven. Met hun kwaliteiten en hun mindere punten. Het eerste is belangrijk, het tweede zo mogelijk nog belangrijker. Waar is hulp nodig? Wat doe je liever niet, of liever anders? Fouten worden gemaakt door mensen en dus is het van belang om naar de mens in het proces te kijken. Hoe motiveer je die mens? Kortom, de menselijke maat is belangrijk.

Beter een psycholoog dan een advocaat

Bij een onderzoek naar faalkostenreductie stuitte ik eens op de uitspraak: “beter een psycholoog aan het begin van het proces dan een advocaat aan het eind.” Ook hier werd de invloed van de mens in het proces als cruciale factor gezien om tot verbetering te komen. Het moet voor iedere deelnemer veilig genoeg zijn om open en zonder voorbehoud te kunnen communiceren. De opdracht is dus om zoveel vertrouwen in het proces te krijgen dat men op voorhand durft te zeggen waar het probleem zit, zodat vroegtijdig kan worden bijgestuurd. Een ware cultuuromslag maar bedenk eens hoe krachtig het is om je kwetsbaar op te stellen. Dat is geen falen maar juist de eerste stap naar verbeteren. Het leidt tot meer begrip, een betere communicatie èn een beter resultaat.

Om een verandering in benadering (die echt noodzakelijk is) te realiseren moet de bouw bereid zijn om lef en visie te tonen door open te staan voor suggesties van buiten de eigen bubbel. Alleen zo ontstaat inzicht in de achterliggende oorzaken van falen. Het zou goed zijn om een onafhankelijke en kritische derde gedurende het gehele project de ruimte te geven om vragen te stellen en advies te verstrekken. Dit om de ketenpartners te laten floreren en om tot gezamenlijk gedragen oplossingen te kunnen komen. Degenen die hier tegenaan hikken en die uitdaging niet aan durven te gaan weten dus zelf al hoe laat het is. Voor degenen die overtuigd zijn van de kracht van hun project, kan die drempel niet erg hoog zijn. Doen dus!