Een nieuwe start

Bij een nieuwe start hoort een nieuw elan. Dus gelijk maar even goed van start gaan, want een goed begin is het halve werk nietwaar? Wat maakt nou dat ik met Vergnes Support ben begonnen? Om dat uit te leggen maak ik u deelgenoot van de rode draad van mijn werkervaringen.

Ik ben zo'n 25 jaar schade-expert geweest. Ik onderzocht als onafhankelijk expert voornamelijk bouwkundige schades en rapporteerde deze aan verzekeraars. Een prachtige missie immers, gedupeerden van een grote calamiteit bijstaan en begeleiden naar een oplossing is een dankbare taak.

In 2012 ben ik Vergnes Expertise begonnen, een expertisebureau dat al snel bedolven werd onder contra-expertise aanvragen inzake gaswinningsschades. Door zeer betrokken de gedupeerden bij te staan werd al snel 'naam en faam' verworven. Echter de manier van werken was vermoeiend en zeer uitputtend. Daar waar het werken voor verzekeraars leidt tot het bevredigend en vlot oplossen van problemen, blijken de gaswinningsschades stroperiger dan de dikste olie. Een frustrerend proces en een goede voedingsbodem voor een flinke burn-out!

Die burn-out leverde mij op dat ik ging begrijpen dat in ieder mens een gevoelsleven aanwezig is waar gehoor aan dient te worden gegeven, anders raakt die persoon in onbalans en functioneert hij niet. Door om te beginnen te gaan luisteren naar mijzelf en de signalen van mijn eigen systeem heb ik mijn burn-out overwonnen. Door een mediationopleiding ben ik het als een fantastische taak gaan zien om ook anderen te gaan helpen bij het echt naar elkaar luisteren. Om 'oog en oor' voor mekaar te hebben en goed met elkaar te communiceren. Hierdoor ontstaat meer begrip voor elkaars belangen en kunnen problemen beter worden opgelost. Of nog beter; worden voorkomen.

Dat is waar Vergnes Support voor staat. Het verbinden van partijen om zo te kunnen komen tot gezamenlijk gedragen oplossingen. Als u een verbindende benadering wenst voor uw conflict, of commitment zoekt bij projectcoƶrdinatie of bouwkundig advies, bent u van harte welkom.